آب و پساب  آب و پساب
  • آب آشامیدنی
  • تصفیه فاضلاب شهری
  • تصفیه پساب صنایع نفت، گاز پتروشیمی
  • تصفیه پساب صنایع فولاد
  • تصفیه پساب صنایع رنگ و نساجی
بیشتر...
صنایع غذایی و دارویی صنایع غذایی و دارویی
• محلول‌های غذایی
• محلول‌های نوشیدنی
• محلول‌های لبنی
• بیوتکنولوژی صنعتی
• واسطه‌های دارویی
بیشتر...

مرکز آموزش شرکت نانو پی فناوران مرکز آموزش شرکت نانو پی فناوران

• آیا به دنبال اطلاعات تکمیلی درباره غشاها می‌گردید؟ تمام اطلاعات مورد نیاز شما در مرکز آموزش شرکت ن ...

بیشتر...
سیستم‌ها و خدمات سیستم‌ها و خدمات
مهندسان شرکت نانو پی فناوران همواره در حال طراحی، گسترش و ارائه سیستم‌های متناسب با اصول اعتمادپذیری از طرف مشتری و همینطور قیمت فروش مناسب می‌باشند.. بیشتر...

News Image 
News Image 
News Image 
News Image 
News Image 
News Image 
News Image 
News Image 

آرشیو اخبار